Disclaimer

Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Singelstaete Vermogensbeheer kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Singelstaete Vermogensbeheer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Singelstaete Vermogensbeheer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Singelstaete Vermogensbeheer worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Singelstaete Vermogensbeheer.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Singelstaete Vermogensbeheer is een handelsnaam van Singelstaete Vermogensbeheer B.V.

Singelstaete Vermogensbeheer staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64271684.