Vermogensstructurering

Uw vermogen is onze zorg. Bij vermogensstructurering onderzoeken wij of uw vermogen optimaal voor u werkt. We maken hierbij een analyse van uw huidige financiële situatie en kijken vanuit onze professionele rol of uw vermogen optimaal is ingedeeld. Daarbij brengen wij ook de fiscale consequenties in beeld.