Vermogensbeheer

Met uw keuze voor deze dienst wordt u maximaal door ons ontzorgd. U geeft onze vermogensbeheerders het vertrouwen en het mandaat om de regie te voeren over uw beleggingsportefeuille. Uw beleggingsportefeuille wordt continu gemonitord en indien noodzakelijk aangepast aan de actuele marktomstandigheden. Regelmatig hebben wij met u persoonlijk contact. Daarnaast ontvangt u kwartaalrapportages en kunt u de ontwikkeling van uw portefeuille volgen via een persoonlijke inlog op de website. Wij bieden deze dienstverlening aan voor een belegbaar vermogen vanaf € 200.000,00.